Điều khoản dịch vụ

 1. Quy định Chung:

  • Xác định mục đích của trang web và dịch vụ.
  • Chỉ rõ những người nào có độ tuổi được phép mua hàng.
  • Xác định quy tắc về sự chấp nhận và sử dụng trang web.
 2. Quy trình Đặt Hàng:

  • Mô tả quy trình đặt hàng, bao gồm cách thức chọn sản phẩm, thanh toán, và xác nhận đơn hàng.
  • Thông tin về phí vận chuyển, thuế và các chi phí khác nếu có.
 3. Chính Sách Thanh Toán:

  • Xác định phương thức thanh toán được chấp nhận (thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, v.v.).
  • Mô tả chính sách bảo mật liên quan đến thông tin thanh toán.
 4. Chính Sách Hủy Đơn Hàng và Đổi Trả:

  • Quy định về việc hủy đơn hàng và điều kiện đổi trả.
  • Thông tin về chi phí hoặc điều kiện đặc biệt liên quan đến việc hủy hoặc đổi trả.
 5. Bảo mật và Quyền Riêng Tư:

  • Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.
  • Mô tả cách dữ liệu cá nhân được sử dụng và bảo vệ.
 6. Chính Sách Vận Chuyển:

  • Thông tin về thời gian vận chuyển, các lựa chọn vận chuyển, và chi phí liên quan.
  • Hướng dẫn về việc theo dõi đơn hàng.
 7. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

  • Mô tả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm và nội dung trên trang web.
 8. Chính Sách Giao Dịch An Toàn:

  • Mô tả biện pháp an ninh được thực hiện để bảo vệ giao dịch và thông tin người dùng.
 9. Liên Hệ và Hỗ Trợ Khách Hàng:

  • Cung cấp thông tin liên hệ để hỗ trợ khách hàng hoặc giải quyết vấn đề.