Gạo lứt đỏ – Bonhomie seeds

49.000 VND

1kg

12 tháng

Việt Nam

Tốt cho sức khỏe, Ít béo

Healthy, Giảm cân, Tốt cho người tiểu đường

Gạo lứt

100% Gạo lứt đỏ
Danh mục: